- Oare bărbaţilor care nu sunt într-o căsnicie sau într-o relație, le sună ceasul biologic?

Da, există un moment în viaţa unui bărbat când simte că a sunat ”clopoţelul” şi că îşi doreste un copil. Acest bărbat are de obicei profilul bărbatului matur, cu o anumită experienţă de viaţă (poate să fi fost într-un cuplu stabil, pe o lungă durată de timp, dar în prezent este singur). Acest bărbat găsește în interiorul său dorința de a avea urmași, dorința de a-și învăța copilul să joace fotbal sau să danseze balet, dorința de a simți emoții paterne.

Legislația din România îi permite acestui bărbat să adopte singur, aşa cum permite şi unei femei să adopte singură.

Având în cabinet cu preponderenţă clienţi-cupluri care doresc să adopte sau cupluri care au adoptat deja (şi uneori au şi copii biologici) am observat că, faţă de acum câţiva ani, s-au transformat comportamentele bărbaţilor vizavi de gradul acestora de implicare în creşterea copiilor. Vor să fie şi sunt implicaţi în procesul de creştere şi educare a copiilor, vor să-şi petreacă cât mai mult timp cu copiii, jucându-se cu aceştia, vorbind şi înţelegându-le şi emotiile. Fiindcă nu-i aşa …bărbaţii nu prea ştiu cum stă treaba cu emoţiile şi cu exprimarea acestora pentru că de mici au fost crescuţi aşa de către mamele lor, pentru a fi „puternici„ şi autonomi şi atunci noi, partenerele lor de cuplu şi apoi mamele copiilor lor (biologici sau adoptaţi) am considerat că ştim noi mai bine cum stă treaba cu emoţiile şi nu prea le-am creat un spaţiu adecvat de desfăşurare pe acest palier…

            Dar așa cum o mama își poate crește singură copilul și acoperă rolul de mamă și îl suplinește pe cel de tată, de ce nu ar putea fi și invers? Nevoile emoționale ale copilului pot să fie acoperite cu succes de către tată, pentru că și el poate. El este motivat în a adopta pentru că simte că îi lipsește acest rol în viata sa, pentru că poate să dăruiască și vrea acest lucru.                                                                      

          - Suntem noi pregătiţi ca societate să acceptăm și să integrăm în viața noastră un astfel de concept- bărbat singur care adoptă și care nu este în prezent într-o relație?

Declarativ, poate că suntem foarte deschiși. Și acum vă provoc să vă imaginați că acesta împreună cu copilul său adoptat este vecinul vostru. Ce credeți despre el, ce credeți despre situația în sine…?

            Societatea în care trăim subliniază necesitatea ca în familie să exite un tată și o mamă sau o persoană care poate substitui partenerul lipsă, iar aici vom explica conceptul de sex-rol.

Conceptul de sex–rol poate fi explicat prin rolurile și atribuțiile pe care gândirea socială le atribuie femeilor și bărbaților. În acest sens, putem da exemplu familia tradițională, în care femeia este cea iubitoare și grijulie, ce are grijă de casă și de copii, iar bărbatul este cel ce trebuie să susțină din punct de vedere financiar familia. Altfel spus, conceptul de sex –rol este ceea ce societatea așteaptă de la un copil să facă sau nu, în concordanță cu genul său.                     

            De obicei psihologii explică acest concept, în cabinet, în momentul când un copil crește într-o familie cu părintele de același sex (în societatea românească  exemplul des întâlnit este cel al familiei alcătuită din mamă, sora și bunică, fără să existe în preajmă modele masculine). Copiii au nevoie să internalizeze atât modelul genului lor, cât și partea de identitate de gen complementară. Această identitate de gen în cazul tatălui adoptator se poate asigura copilului printr-o prietenă, o colegă de serviciu, o soră, mama acestui bărbat etc., persoană cu care, din când în când, copilul să aibă activități comune.

Societatea românească a început, din ce în ce mai mult, să fie interesată de adopția copiilor. Chiar dacă până în prezent nu există date statistice care să vorbească despre câți bărbați singuri au adoptat copii, imaginea unui astfel de bărbat are un impact pozitiv asupra celor din comunitatea în care trăiește. 

            - Ce demersuri faci, ca bărbat singur,  pentru a deveni un  tată adoptator?

Ca bărbat singur care dorești să devii tată este bine să știi că parcurgi aceeași pași pe care îi parcurge și o femeie singură care se atestă să adopte un copil.

Pasul 1. Vorbeşte cu familia ta!

Mai întâi de toate vorbeşte cu familia ta, pentru că în cadrul ei vei aduce copilul pe care îl vei adopta. O vei face, prin adopţie, pe mama ta, „bunică”, pe tatăl tău, „bunic”, pe fratele tău, „unchi” şi pe sora ta, „mătuşă”. Adopţia unui copil însemnă să îl prezinţi familiei tale înainte de a face următorul pas. Să le vorbeşti despre proiectul adopţiei celor care te cunosc cel mai bine. Este important să le spui celor dragi și despre dorința ta de a-ți întemeia o familie, când cea mai potrivită mamă pentru copilul pe care îl vei adopta, va veni în viața ta!

Pasul 2. Caută informaţii!

După ce ai vorbit cu ai tăi, caută informaţii despre adopţie, despre felul în care apariţia unui copil în viaţa ta îţi schimbă stilul actual de viaţă, te responsabilizează, te scoate din rutina ta, te scoate din minţi de multe ori şi tu trebuie să fii calm, înţelegător....

Să întâlneşti, sau măcar să citeşti poveştile (relatările) celor care au adoptat (chiar dacă sunt numai femei care scriu despre acest subiect, să ştii că şi bărbaţii adoptă copii).

Pasul 3. Deplasează-te la sediul DGASPC/O.P.A pentru informarea prealabilă

           Orice persoană care doreşte să adopte se poate adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului unde locuieşte, sau unui Organism Privat Autorizat (de exemplu Fundaţia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale prin programul #EuAdopt) pentru a primi informaţii cu privire la condiţiile adopţiei, interdicţii la adopţie, documentaţia necesară, demersurile şi durata adopţiei. Nu te teme să pui întrebări, pentru a-ți clarifica ceea ce urmează!

Pasul 4.  Depune cererea de evaluare!

           Odată constituit dosarul cu documentaţia solicitată, acesta este analizat din punct de vedere juridic, şi dacă nu există interdicţii la adopţie şi documenaţia este completă, faci o cerere de evaluare în vederea obţinerii atestatului. Este important să știi că alături de datele personale pe care le completezi în cerere, ți se va cere să scrii și motivația pentru care dorești să adopți un copil. Fiecare om este unic iar motivația adopției este unică și în cazul tău!

Pasul 5.  Stabilirea calendarului întâlnirilor

Un responsabil de caz desemnat va stabili împreună cu tine un calendar al întâlnirilor de evaluare. Durata evaluării este de maxim 90 de zile de la data înregistrării cererii de evaluare. 

Pasul 6. Evaluarea

Cuprinde o evaluare socială, o evaluarea psihologică şi o pregătire pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte.

Evaluare socială este realizată de un asistent social din partea D.G.A.S.P.C sau O.P.A (fundaţie acreditată) pe parcursul a minim 6 întâlniri. Asistentul social colectează informaţii de la tine pe care le sintetizează într-un raport de evaluare socială care cuprinde şi propunerea specialistului cu privire la eliberarea/neeliberarea atestatului.

Evaluare psihologică realizată pe parcursul a minim 4 întâlniri cu psihologul, are ca rezultat raportul de evaluare psihologică care cuprinde şi propunerea specialistului cu privire la eliberarea/neeliberarea atestatului.

Pregătirea în vederea asumării în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte se desfăşoară pe durata a trei întâlniri, individuale sau de grup, moderate de un psiholog şi/ sau un asistent social, având o durată de minim 4 ore/sesiune. Cele trei întâlniri se centrează pe caracteristicile copilul adoptabil, pe persoana/cuplul care doreşte să adopte şi pe relaţia copil-familie adoptatoare. Pregătirea se finalizează cu o fişă de observaţie întocmită de specialişti ce cuprinde şi recomadările acestora.

Raportul final de evaluare cuprinde sinteza informaţiilor evaluării sociale, psihologice şi a pregătirii în vederea asumării în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte, este o evaluare a capacităţilor parentale, a înţelegerii etapelor de dezvoltare a copilului, particularităţile şi caracteristicile copiiilor adoptabili, a modul în care persoana adoptatoare poate răspunde nevoilor unui copil adoptabil.

Pasul 7. Obținerea atestatului de persoană adoptatoare şi dreptul la contestație

            Dacă propunerea specialiştilor care te-au evaluat este de eliberare a atestatului, în scurt timp vei primi un act care atestă capacităţile tale de a fi părinte adoptator. Dacă propunerea specialiştilor este de neeliberare a atestaului, poţi formula o contestație în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea raportului final de evaluare. Contestația se depune și se înregistrează la sediul direcției de la domiciliul solicitantului.

Pasul 8. Potrivirea cu copilul

            În acest proces este important să ştii că se porneşte de la copil. Toţi copiii care au adopţia deschisă sunt înregistraţi în Registrul Naţional al Adopţilor. În acest registru sunt înregistrate toate persoanele care au obţinut atestatul.

Pasul 9. Întâlnirea cu copilul

Prima întâlnire cu copilul are loc în mediul acestuia de viaţă (de obicei la asistentul maternal acasă) sau într-un loc special amenajat la sediul D.G.A.S.P.C. Sunt minim 4 întâlniri cu copilul pentru stabilirea compatibilității.

Dacă specialiştii direcţiei, pe parcursul potrivirii practice, constată că nu se realizează acomodarea copilului cu tine, procesul încetează. Se reiau demersurile de potrivire iniţială, la nivelul RNA, şi vei aştepta în continuare, până când vei fi inclus într-un alt proces de potrivire, cu un alt copil adoptabil.

Dacă specialiştii direcţiei constată că există compatibilitate întocmesc un raport de potrivire, în care sunt consemnate concluziile referitoare la constatarea compatibilităţii dintre copil şi tine, precum şi propunerea vizând sesizarea instanţei judecătoreşti pentru încredinţarea copilului în vederea adopţiei. 

Pasul 10. Sesizarea Instanței judecătorești pentru încredințarea copilului

După întocmirea raportului de potrivire, direcţia în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului sesizează instanţa judecătorească pentru încredinţarea copilului în vederea adopţiei.

Încredinţarea în vederea adopţiei este perioada când copilul, pentru o perioadă de 90 de zile, locuiește împreună cu tine. Este perioada de adaptare a copilului în noua familie.

Este bine să ştii că din acest moment poţi beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară (din anul 2016 până în prezent-în cuantum de 1700 lei/lunar). 

Pasul 11. Sesizarea instanței judecătorești pentru încuviințarea adopției

După ce au trecut cele 90 de zile poate fi încuviinţată adopţia. Încuviințarea adopției este de competenţa instanţelor judecătoreşti. 

Pasul 12. Obținerea noului certificat de naștere al copilului

Pe baza hotărârii judecătoreşti irevocabile de încuviinţare a adopţiei, serviciul de stare civilă competent întocmeşte, în condiţiile legii, un nou act de naştere al copilului, în care tu, tăticul adoptator vei fi trecut ca părinte firesc. Vechiul act de naştere se va păstra, menţionându-se pe marginea acestuia întocmirea noului act. 

Dacă acum știi care sunt pașii pentru a deveni tată adoptiv, esti pregătit să îi parcurgi?

Nu uita că nu poți sări niciunul dintre ei, fiecare pas are rolul lui și succesiunea lor nu o poți schimba, pentru că doar în această ordine ai alături familia, prietenii, oamenii care lucrează în domeniul adopției, pe toți cei care te susțin în una dintre cele mai importante decizii din viața ta.

Toţi aceşti paşi sunt singurii care te duc spre împlinirea dorită, când poţi spune:

„E frumoasă, e tot ce mi-am dorit! Nu am nimic să-i reproşez! Am adoptat-o pe Ana de un an şi mă simt un tată bestial! Anei nu-i place să facă ordine, nu-i place cum gătesc eu, dar învăţăm împreună!”.

Cu drag,

Psiholog C.A.S.A, Ana Elena Dobrescu

Asistent social C.A.S.A. Cristina Ciortan

 


        ȘI TU POŢI SĂ TE IMPLICI!
Fundatia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale prin programul EuAdopt.ro utilizeaza fisiere de tip cookie pentru a personaliza si imbunatati experienta ta pe website-ul nostru. Te informam ca ne-am actualizat politicile pentru a integra in acestea si in activitatea curenta a Fundatia pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale cele mai recente modificari propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. Inainte de a continua navigarea pe website-ul nostru te rugam sa aloci timpul necesar pentru a citi si intelege continutul Politicii de Cookie și al Politicii de Confidențialitate. Prin continuarea navigarii pe website-ul nostru confirmi acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totusi că poți modifica în orice moment setarile acestor fisiere cookie urmand instructiunile din Politica de Cookie.